Leroy Logo White

Leroy Media är ett produktionsbolag
inom tv och event.

Stephan Rimér
VD

Nina Lillienberg
Försäljningschef

Kristina Malm-Roempke
Projektledare

Josefine Raun
Projektledare

Mattias Andersson
Projektledare

Johan Sköld
Producent

Frida Åberg
Redaktör

Bo Wahlberg
Producent

Vill du jobba med oss?
Maila till

info@leroymedia.se
08-200 700

Upplandsgatan 42
113 28 Stockholm